A repozitóriumról

A Publikációtár Repozitórium a Budapesti Gazdasági Főiskolán és jogelőd intézményeiben folyó tudományos tevékenység eredményeképpen született művek (tanulmányok, cikkek stb.) teljes szövegű adatbázisa.

Főiskolánk 2011-ben csatlakozott az MTMT-hez (Magyar Tudományos Művek Tára). Ez az országos elektronikus adatbázis az oktatói, kutatói tudományos és művészeti tevékenység hiteles igazolásának eszköze, forrása. Az MTMT-ben rögzített bibliográfiai adatok hitelessége azzal válik teljessé, ha az ott rögzített adatokkal leírt közlemények a Budapesti Gazdasági Főiskola Publikációtár Repozitóriumában elérhetővé válnak.

A Publikációtár Repozitóriumba a Főiskola oktatói, kutatói tölthetik fel a megjelent, és az MTMT-ben már rögzített műveiket. Minden tételnél lehetőség van annak pre-print és/vagy post-print változat feltöltésére akár különböző nyilvánossági szintek beállításával.

A Publikációtár Repzitórium létrehozásával célunk intézményünk tudományos tevékenységének reprezentálása és a tudományos közlemények hosszú távú megőrzésének biztosítása.

Kérjük, segítse munkánkat az adatok pontos feltüntetésével, illetve visszajelzéseivel!

Kérjük, hogy a munkamenet befejezése után, biztonsági okokból jelentkezzen ki a rendszerből!